Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Άγιοι Δώδεκα Μάρτυρες στρατιώτες εκ της Κρήτης

Εορτάζουν 12 Αυγούστου
Το συναξάριο μας πληροφορεί περί του τρόπου του μαρτυρίου  των Δώδεκα Στρατιωτών ισάριθμων των μαθητών του Χριστού. Οι Δώδεκα Μάρτυρες οι από στρατιωτών ξίφει τελειούνται . Ο τόπος και ο χρόνος του μαρτυρίου των  είναι άγνωστος όπως και ο τόπος καταγωγής των. Φαίνεται ότι από κακή αντιγραφή το εκ κρίτοις μάρτυσι αποδόθηκε ως εκ Κρήτης . Δωδεκάριθμος αθλεί μαρτύρων δια ξίφους Χριστού μαθηταίς ισάριθμος εκ κρίτοις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου